2020 Demokrati och mänskliga rättigheter Utvärdering

Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd

Miguel Niño-Zarazúa, Rachel M. Gisselquist, Ana Horigoshi, Melissa Samarin, Kunal Sen

Bistånd med syfte att främja demokrati är en viktig del i svenskt och internationellt bistånd. EBA-rapporten Effekter av svenskt och internationellt demokratibistånd undersöker biståndets påverkan på länders demokratinivå och hur det skulle kunna fungera bättre. Studien bygger på en systematisk litteraturgenomgång och en jämförande kvantitativ analys som använder sig av ett flertal avancerade ekonometriska metoder.

Se seminariet i efterhand:

Huvudsakliga slutsatser

  1. Både internationellt och svenskt demokratibistånd har en liten, men positiv, effekt på demokratin i samarbetsländer. Inget tyder på att bistånd skulle bidra till en negativ effekt på demokratiutvecklingen.
  2. De relativt små effekterna speglar den begränsade räckvidd som demokratibiståndet kan tänkas ha i auktoritära stater och i demokratier under utveckling.
  3. Effekterna är starkare när det gäller bistånd som specifikt inriktar sig på demokratins kärnområden, såsom civilsamhället, fria och rättvisa val, fri media och mänskliga rättigheter.
  4. Demokratibistånd är mer effektivt i att främja demokratisk utveckling än att stoppa en tillbakagång.
  5. Svenskt demokratibistånd som riktar sig till demokratins kärnområden, och som direkt kan knytas till specifika länder, har minskat de senaste åren.

Rapportförfattare
Miguel Niño-Zarazúa, PhD, Development economist and Non-Resident Senior Research Fellow at UNU-WIDER

Rachel M. Gisselquist, PhD, Senior Research Fellow with UNU-WIDER

Ana Horigoshi, PhD candidate, Université Paris-Dauphine/PSL

Melissa Samarin, PhD candidate, University of California, Berkeley

Kunal Sen, Professor of Development Economics, University of Manchester. Director of UNU-WIDER