2015 Fred, säkerhet och konflikt, Jämställdhet Övrigt

Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence

Angela Muvumba Sellström

Vilka förhållanden leder till straffrihet för sexuellt våld inom väpnade konflikter? Denna avhandling fokuserar på afrikanska, beväpnade aktörer som ingått förlikningsavtal sedan kalla kriget. Rapporten består av två delar. Den ena undersöker sambandet mellan benådningar, i form av amnesti, och nivåerna av våldtäkt, sexuellt slaveri och andra övergrepp kopplade till de som undertecknat avtalen. Den andra delen jämför två rebellgrupper: National Council for the Defense of Democracy-Forces for the Defense of Democracy (CNDD-FDD) och Palipehutu-Forces for National Liberation (FNL) från Burundi.

Rapporten presenterades under seminariet Conflict, sexual violence and statebuilding in Sweden´s development cooperation.

Resultat i huvudsak

  • En central upptäckt är att amnesti är allestädes närvarande. Alla nio avtal i datamängden innehöll någon form av amnesti.
  • Benådningar, åtminstone i form av amnesti till följd av en fredsprocess, leder inte till sexuellt våld.
  • CNDD-FDD-förövare straffades inte nödvändigtvis för sexuellt våld, utan det berodde på vem som gjorde vad, mot vem och när.
  • För FNL:s krigare resulterade utövandet av sexuellt våld i allvarliga konsekvenser, oftast döden, för såväl fotsoldater som befälhavare.

Angela Muvumba Sellström är forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och vid Nordiska Afrikainstitutet. Hon disputerade med sin avhandling Stronger than Justice: Armed Group Impunity for Sexual Violence vid Uppsala universitet i januari, 2015.