2017 Fred, säkerhet och konflikt, Utbildning och forskning Övrigt

Educating for Peace – A Theological Task in Contemporary Times

Sara Gehlin

I konfliktsituationer framträder religioner med olika ansikten. En religion som motiverar förstörelse och våld kan även motivera fred, förlåtelse, tolerans och hopp. Avhandlingen belyser hur teologi kan tillhandahålla resurser för trosbaserade, fredsbyggande initiativ.

Rapporten presenterades under seminariet Fred.

Resultat i huvudsak

  • Som teologiskt begrepp är rättvis fred rotad i det ekumeniska engagemanget att bygga samhällen där olikheter respekteras och värderas.
  • Kunskapsdimensioner som etik, tolkning av skrift, andlighet och religiösa relationer är av betydelse för att förstå och finna konstruktiva lösningar på religiöst inramade konflikter.
  • Bidrag till fredsbyggande som bottnar i teologiska begrepp och traditioner bör beakta sina tillgångar och begränsningar.
  • Det är kritiskt att utbilda för fred inom trossamfund och fakulteter för teologi och religionsvetenskap. I en tid då teologisk legitimering av våld måste motverkas med fredliga medel, finns det anledning att överväga dess relevans och möjlighet att upprätthålla fredlig inverkan.

Sara Gehlin försvarade sin doktorsavhandling Prospects for Thelogy in Peacebuilding: A Theological Analysis of the Just Peace Concept in the Textual Process to an International Ecumenical Peace Declaration, World Council of Churches 2008–2011 2016 vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.