2015 Demokrati och mänskliga rättigheter Övrigt

Institutional Impediments and Reluctant Actors – The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development

Agnes Cornell

I denna Development Dissertation Brief (DDB) har Agnes Cornell sammanfattat sin avhandling. Den undersöker varför och under vilka omständigheter demokratibistånd har betydelse för demokratisk utveckling.

Rapporten presenterades under seminariet Svenska biståndsformer.

Resultat i huvudsak

  • Demokratibistånd kan bidra till demokratisk förändring men endast marginellt och enbart under vissa gynnsamma förhållanden.
  • Även under mer gynnsamma förhållanden, såsom när mottagarlandets regering i huvudsak är positiv till demokratibiståndets implementering, finns det betydande utmaningar för det gäller projektens genomförande.

Rapportförfattare
Agnes Cornell