2022 Biståndets organisation och styrning Utvärdering

Member State Influence in the Negotiations on the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

Magnus Lundgren, Jonas Tallberg, Camilla Pedersen

Efter tre års förhandlingar beslutades EU förra året om en ny långsiktig budget för åren 2021–2027. En viktig del av budgeten är Instrumentet för grannskap, utveckling och internationellt samarbete (NDICI), som reglerar EU:s utvecklingssamarbete. Dessa förhandlingar representerar därmed en av decenniets viktigaste utvecklingspolitiska processer. Den här rapporten ger en unik inblick i förhandlingarna under denna process.

Med hjälp av statistisk analys uppskattar rapportförfattarna framgången för alla aktörer när det gäller att nå sina önskade resultat i de frågor som förhandlas. Samtidigt som rapporten täcker alla EU:s medlemsländer och nyckelinstitutioner, ägnar den särskild uppmärksamhet åt Sveriges roll i förhandlingarna.

Studien visar att framgången i förhandlingarna var relativt jämnt fördelad mellan medlemsländerna och EU-institutionerna. Ingen stat eller överstatlig aktör framstod som tydlig vinnare eller förlorare i dessa förhandlingar. Men inom denna större kompromiss finns tydliga skillnader mellan grupper av medlemsländer. Sverige ses som ett av de mest framgångsrika länderna i de så kallade NDICI-förhandlingarna, särskilt sett till de frågor som Sverige hade identifierat som prioriterade. Sverige vann viktiga segrar på flera områden, inklusive lagstiftning som rör jämställdhet och fattigdomsbekämpning.

Vidare slår författarna fast att framgång i förhandlingarna främst baserades på medlemsländers engagemang för utveckling, deras ansträngningar att övertyga andra parter vid förhandlingsbordet samt huruvida landet innehade ordförandeskapet. Rapporten visar att stora biståndsgivare lyckades omsätta sitt finansiella åtagande till tyngd vid förhandlingsbordet och medlemsstater som vara mer engagerade i förhandlingarna och skickliga i att övertyga andra var även mer framgångsrika i att nå sina mål.