2020 Klimat och miljö Utvärdering

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative 2009–2012

John Colvin, Mutizwa Mukute, Mehjabeen Abidi Habib, Jane Burt, Miriam Kugele, Jessica Wilson

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen CCI, ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet omfattade 4 miljarder kronor. Tio år senare har Klimatsatsningen, inklusive dess bilaterala, regionala och multilaterala aktiviteter, utvärderats. Utvärderingen har främst fokuserat på långsiktiga effekter och insatsernas bärkraft. Den består av en syntesrapport och tio separata fallstudierapporter.

Rapporten diskuterades i EBA-podden, avsnitt 27: Utvärdering av klimat – i 11 delar

Lärdomar och rekommendationer

  • Sverige bör i allt sitt utvecklingssamarbete försäkra sig om att insatserna är förenliga med målen för Parisavtalet om klimatförändringar.
  • Sverige bör utarbeta ett sammanhållet ramverk för vad lyckad klimatanpassning är. Det bör innefatta arbetet med nationellt bestämda bidrag (NDC) och bör också integrera konfliktanalys och konflikthantering i klimatanpassningsinsatser.
  • Sverige bör fokusera på att skapa mesta möjliga synergier och samordning mellan multilaterala, regionala och bilaterala nivåer.
  • En övergripande slutsats är att klimatsatsningen gjorde det möjligt för Sverige att inta en ledande roll framförallt i främjandet av nationellt ägarskap och vad gäller jämställdhetsfrågor i viktiga internationella organisationer.

Rapportförfattare
John Colvin, huvudutvärderare, chef för Emerald Network Ltd, Storbritannien

Mutizwa Mukute, senior utvärderingskonsult, Emerald Network Ltd, Zimbabwe

Mehjabeen Abidi Habib, Senior Associate, Emerald Network Ltd, Pakistan

Jane Burt, Senior Associate, Emerald Network Ltd, Storbritannien

Miriam Kugele, forskare, Emerald Network Ltd, Pakistan

Jessica Wilson, utvärderare, Emerald Network Ltd, Sydafrika