2020 Klimat

Evaluation of the Swedish Climate Change Initiative, 2009–2012

Jane Burt, John Colvin, Mehjabeen Abidi Habib, Miriam Kugele, Mutizwa Mukute, Jessica Wilson

År 2009 lanserade den svenska regeringen Klimatsatsningen (CCI), ett fyraårigt program av insatser för anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar, med några av världens fattigaste länder som målgrupp. Initiativet omfattade 4 miljarder kronor.

Tio år senare har Klimatsatsningen, inklusive dess bilaterala, regionala och multilaterala aktiviteter, utvärderats. Utvärderingen har främst fokuserat på långsiktiga effekter och insatsernas bärkraft. Den består av en syntesrapport och tio separata fallstudierapporter.

En övergripande slutsats är att klimatsatsningen gjorde det möjligt för Sverige att inta en ledande roll framförallt i främjandet av nationellt ägarskap och vad gäller jämställdhetsfrågor i viktiga internationella organisationer.