2015 Biståndets utvärdering Översikt

Biståndsanalys 2015

I årsrapporten Biståndsanalys 2015 samlar vi kunskap och slutsatser från vår verksamhet under 2014 i ett tillgängligt, kort format. Läs om aktuella utmaningar och tendenser inom biståndet, samt ta del av spaningar inför framtiden.

Årets rapporter har uppmärksammat en rad olika frågor. EBA har bland annat kartlagt det svenska biståndets användning i Sverige och beräknat att motsvarande knappt 4000 helårsarbetskrafter i Sverige finansieras av biståndet. Vi har även låtit analysera effekterna av bistånd genom så kallade partianknutna organisationer och funnit att det finns begränsat med tydliga resultat. Ytterligare en EBA-rapport har gett rekommendationer för hur svenskt hälsobistånd bör utvecklas för att nå framtida globala hälsomål.

Biståndsanalys 2015 finns tillgänglig i två olika format:

  • Digital PDF
  • Tryckt magasin

Varmt välkommen att beställa rapporten som pappersmagasin, på svenska eller engelska. Maila beställning av ett eller flera exemplar till ud.eba@gov.se.