2022 Biståndets organisation och styrning Övrigt

Endringsteori som styringsverktøy: En historisk utforskning av innebygde spenninger

Hilde Reinersten

I denna underlagsrapport beskriver samtidshistorikern Hilde Reinertsen förändringsteoriers historia och släktträd. Genom att beskriva hur förändringsteorier som arbetssätt växt fram ger hon oss en förståelse för hur modellen kopplar till, och liknar, tidigare arbetssätt inom biståndet, såsom LFA, RBM med flera. Texten belyser flera av de frågor som ligger till grund för den nyligen publicerade antologin om förändringsteorier. Det handlar till exempel om spänningar mellan flexibilitet och rigiditet samt mellan att formulera strategiska mål och kunna ha konkreta mätbara resultat.