2022 Hälsa och socialt skydd, Migration Kartläggning

Social protection for the forcibly displaced in low- and middle-income countries

Jason Gagnon, Mona Ahmed, Lisa Hjelm, Jens Hesemann

Tvångsförflyttade människor kan nå ökad självtillit om de får bättre tillgång till sociala skyddsprogram. Sådan förbättrad täckning skulle också hjälpa mottagande länder att stärka sina lokala styrsystem. Studien syftar till att stödja såväl givarländer som värdländers regeringar i att utforma policies och program som stöder allas tillgång till sociala skyddsprogram.

Den politiska kontexten kring flyktingmottagande är ofta ett hinder för att inkludera tvångsförflyttade i sociala trygghetssystem. Nationell planering och policy-utformning, likväl som utvecklingssamarbete, bör dock aldrig vika sig för sådant tryck, även om det är förståeligt och legitimt.

Hur tillträdet till sociala trygghetssystem mer specifikt ska ordnas hänger på var i flyktingprocessen människor befinner sig. Men det är också viktigt att ha realistiska förväntningar. Att snabbt integrera flyktingar i statliga trygghetssystem i låg- och medelinkomstländer blir lätt problematisk om dessa system inte är mogna och flexibla nog. Det tar tid att utveckla nya trygghetssystem.

Studien har genomförts i samarbete mellan OECD och EBA.