2016 Utbildning och forskning Översikt

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Paul Glewwe, Suzanne Wisniewski, Bixuan Sun

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet med rapporten är att fungera som ett inspel till beslutsfattare och biståndsorgan som önskar använda sig av den mest rigorösa och tillförlitliga forskningen på området för att bättre kunna rikta investeringar till utbildningssektorn.

Rapporten innehåller en övergripande sammanställning och analys av aktuell forskning om utbildningspolitik, utbildningsprogram och utbildningsinsatser i utvecklingsländer. Sammanställningen delas upp i fyra kategorier som speglar utbildningssektorns största utmaningar: (1) låg efterfrågan på utbildning, (2) otillräckliga medel till skolan, (3) ineffektiv pedagogik och (4) dålig styrning av skolan. Rapporten tillhandahåller även ett ramverk och metod för framtida synteser av detta slag.

Rapporten presenterades under seminariet Aid to education – what works in a complex world?

Resultat
När det handlar om att öka elevernas tid i skolan är de två mest effektiva insatserna:

  • tillhandahållande av villkorade utbetalningar (conditional cash transfers)
  • byggnation av nya skolor där lokal tillgång till skolor saknas.

I fråga om att förbättra läranderesultat fann rapportförfattarna ett större utbud av effektiva insatser:

  • särskilt meritbaserade stipendier
  • tillhandahållande av extraundervisning
  • stödundervisning
  • ökad lärartäthet
  • byggnation av nya skolor.

Rapportförfattare
Paul Glewwe, professor, University of Minnesota
Amy Damon, professor, Macalaster College
Suzanne Wisniewski, professor, University of St.Thomas
Bixuan Sun, filosofie doktor, University of Minnesota