2016 Utbildning

Education in Developing Countries what Policies and Programmes affect Learning and Time in School?

Amy Damon, Paul Glewwe, Bixuan Sun, Suzanne Wisniewski

Studien är en syntes av högkvalitativa och omfattande utvärderingar på området utbildningsbistånd. Syftet är att ge rekommendationer för inriktning av den svenska regeringens strategi för utbildningsbistånd vad gäller investeringar som visat positiva effekter på studieresultat. Syntesen granskade studier som har publicerats i akademisk litteratur sedan 1990. Den omfattar även opublicerade studier såsom akademiska arbetspapper samt utvärderingar som genomförts av biståndsorganisationer. Slutrapporten tillhandahåller ett ramverk och metod för framtida synteser av detta slag.

Författare: Paul Glewwe, University of Minnesota, Amy Damon, Macalaster College, Suzanne Wisniewski, University of St.Thomas, Bixuan Sun, University of Minnesota

Rapporten presenterades vid följande seminarium.

Här återfinns en blogg från seminariet.

Här återfinns en artikel i ämnet.