2017 Hälsa och socialt skydd Övrigt

The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice

Jessica Påfs arbetar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice.

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling i rapportserien Development Dissertation Briefs. Den presenterades under seminariet DDB-seminarium SRHR.