2017 Hälsa och socialt skydd

The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice

Jessica Påfs arbetar som SRHR-rådgivare för Plan Sverige. Hon disputerade i december 2016 vid Uppsala universitet med avhandlingen ”The Quest for Maternal Survival in Rwanda – Paradoxes in Policy and Practice”.

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling i rapportserien Development Dissertation Briefs.

DDB:n presenterades på följande seminarium.

Här återfinns en blogg från seminariet.