2022 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Bridge over Troubled Water: Conflict and Cooperation During Water Scarcity

Stefan Döring

Bristande tillgång till vatten är ett globalt problem som förvärras av klimatförändringar. Denna Development Dissertation Brief använder statistisk modellering för att visa hur torka kan både öka förekomsten av våld och leda till fredlig resursdelning och samarbete. Studien betonar vikten av god förvaltning av grundvatten för att förhindra konflikter och ger policyrekommendationer.