2021 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Hierarchical Sisterhood – Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina 1993−2013

Sanela Bajramović

Internationellt fredsbyggande i konfliktdrabbade områden innebär möjligheter såväl som utmaningar. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker den svenska stiftelsen Kvinna till Kvinnas fredsbyggande engagemang i Bosnien mellan 1993 och 2013 och analyserar mötet med inhemska NGO:er för att förstå relationen mellan det internationella och lokala.

Rapporten var en av tre rapporter som presenterades under EBAs webbinarium Listening to Locals in Peacebuilding – Experiences from Bosnia, Myanmar and International Peacebuilding Partnerships.

Se seminariet i efterhand.

Huvudsakliga resultat:

  • Kvinna till Kvinnas egna föreställningar om kvinnors fredsbyggande och om området de verkade i, tillsammans med givaragendor och omständigheter på plats, har både främjat och begränsat arbetet i Bosnien.
  • För bosniska NGO:er har Kvinna till Kvinna särskilt sig från andra givare genom genuin omtanke, förmåga att ta dem på allvar samt föra dialog.
  • Trots betoning på lokalt ägarskap tyder Kvinna till Kvinnas praktik i Bosnien på maktobalans genom systematiskt utövande av mjuk makt.

Rapportförfattare
Sanela Bajramović är lektor vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap vid Örebro universitet. Hon disputerade med sin avhandling Hierarchical Sisterhood: Supporting Women’s Peacebuilding through Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina 1993–2013 i oktober 2018. Hennes forskning intresserar sig för kvinnor i konfliktzoner, kvinnors transnationella möten, internationellt fredsbyggande och fredsutbildning.