2015

Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation

Rune Hagen

För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen. Motiveringen var att biståndet blir mer effektivt om man fokuserar på färre länder och färre sektorer inom varje land. Större bistånd till färre mottagare gör det möjligt att minska transaktionskostnaderna. I EBA-rapporten ”Concentration difficulties? An analysis of Swedish aid proliferation” argumenterar Professor Rune Hagen för att svenskt bistånd kan koncentreras ytterligare. I rapporten presenteras en analys av OECD-DAC data som visar att landkoncentrationen har haft viss effekt men att spridningen har ökat igen på senare år. Enligt Hagen bör det bilaterala biståndet fokuseras ytterligare till låginkomstländer med relativt starka institutioner. Ett ytterligare sätt att minska spridningen är att ge en större del av det svenska biståndet till internationella organisationer som exempelvis FN, Globala Fonden och Världsbanken.

Rapporten presenterades vid följande seminarium.

Klicka här för att läsa en blogg från seminariet.

Klicka här för att läsa en intervju med Gun-Britt Andersson i ämnet.