2017 Demokrati och mänskliga rättigheter, Offentlig förvaltning Analys

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

Tiden är mogen för en övergripande färdplan för ett evidensbaserat antikorruptionsarbete. En genomgång av de antikorruptionsinsatser som vanligtvis förespråkas visar att de få verktyg som fungerar endast gör det där det finns inhemska drivkrafter för förändring.

Rapportförfattaren utgår från sin omfattande forskning om antikorruption och diskuterar möjligheten för internationella biståndsgivare kan bidra till att stödja utvecklingen av nationella strategier för att skapa en förvaltning styrd med integritet.

Rekommendationer
I rapporten presenteras en sjustegsansats för att genomföra åtgärder mot korruption:

  1. Korruptionskontroll måste byggas snarare än återupprättas
  2. Identifiera dominerande normer
  3. Använda relevanta indikatorer
  4. Identifiera förändringsaktörer
  5. Identifiera relevant förändringsteori
  6. Ha förståelse för sin påverkansroll som givare
  7. Föregå med gott exempel

Rapportförfattare
Alina Mungiu-Pippidi, professor, Hertie School of Governance, Berlin.