2017 Demokrati, Offentlig förvaltning

Seven Steps to Evidence-Based Anti-corruption: A Roadmap

Alina Mungiu-Pippidi

I denna rapport utgår Alina Mungiu-Pippidi från sin omfattande forskning om antikorruption och diskuterar möjligheten för internationella biståndsgivare kan bidra till att stödja utvecklingen av nationella strategier för att skapa en förvaltning styrd med integritet.

I rapporten föreslår Mungiu-Pippidi en sjustegsansats för att genomföra åtgärder mot korruption med utgångspunkt i att korruptionskontroll måste byggas snarare än återupprättas. Ytterligare steg inkluderar att identifiera dominerande normer och förändringsaktörer, använda relevanta indikatorer och ha en förståelse för sin påverkansroll som givare. Givare bör i ökad utsträckning samordna sitt arbete och kan föregå med gott exempel, förslagsvis genom att villkora bistånd på fungerande offentlighetsprincip.

Lär gärna Arne Bigstens bloggpost om rapporten här.