2022 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Surgery in Armed Conflicts: Predicting Surgical Treatment Needs and Improving Resource Use in Resource-Constrained Settings

Måns Muhrbeck

Väpnade konflikter begränsar ofta både tillgången till sjukvård och kirurgiska resurser. Denna Development Dissertation Brief använder journaluppgifter från tre olika Röda Kors-sjukhus för att studera sambandet mellan typer av skador, demografi och kirurgisk resursförbrukning, för att göra användningen av dessa knappa resurser mer effektiv i konfliktmiljöer.