2022 Hälsa och socialt skydd Analys

The Rise of Social Protection in the Global South: The Role of Foreign Aid

Miguel Niño-Zarazúa, Ana Horigoshi, Alma Santillán Hernández, Ernesto Tiburcio

Mer än halva jordens befolkning saknar idag tillgång till sociala trygghetssystem eller socialförsäkring. Vad gör biståndet för att åtgärda detta? Den här studien visar att det internationella biståndet bidragit till utbyggnaden av sociala trygghetssystem i fattiga länder. Samtidigt har andelen bistånd till sociala skyddsnät minskat globalt över tid och det har inte alltid gått till de länder där behoven är som störst.