2021 Biståndets utvärdering Metodstudie

Credible Explanations of Development Outcomes with Bayesian Theory-Based Evaluation

Barbara Befani

Se vårt webbinarium om rapporten fredag den 15/10 kl. 13.00–15.00:

I den här rapporten presenterar en ny metod för teoribaserad utvärdering som kombinerar styrkor från både kvalitativa och kvantitativa metoder. Rapporten innehåller en utförlig diskussion om metodens kunskapsteoretiska principer och hur de förhåller sig till utvärderingspraktiken samt ett ingående avsnitt med praktiska tillämpningar riktat till utvärderare, forskare och konsulter som vill tillämpa metoden i praktiken. Den innehåller också ett kapitel om vad beställare av utvärderare bör känna till om metoden.

Författare: Barbara Befani, University of Surrey, oberoende konsult