2020 Hälsa och socialt skydd Övrigt

Social entrepreneurship and innovation for transformative change – Empirical studies of sanitation innovation

Suvi Kokko

Socialt entreprenörskap och innovation förväntas få en allt viktigare roll i lösningen på globala hållbarhetsproblem. Denna DDB studerar ett fall av socialt entreprenörskap inom sanitetssektorn i Kenya. Genom att undersöka dynamiken kring relevanta aktörer och kontextnivåer så belyser studien hur socialt entreprenörskap kan leda till transformativ samhällsförändring.