Kalerdersymbol Tidigare seminarier

13 jun

Internationellt webbinarium om stöd till lokala aktörer för ett mer effektivt humanitärt bistånd

Se webbinariet:   Det råder bred enighet om att det humanitära biståndet skulle bli bättre och mer effektivt om lokala och nationella aktörer (LNA) fick en mer...

11 jun

Från konflikt till långsiktig utveckling – lärdomar från Sveriges bistånd till Liberia

Se seminariet: Liberia är ett av Sveriges första biståndsländer. Eftersom Sverige har varit en relativt stor och långsiktig biståndsgivare i Liberia kan vi dra...

27 maj

Utvecklingssamarbete i medelinkomstländer?

En majoritet av världens fattiga lever i medelinkomstländer. Vilken roll har utvecklingssamarbetet i denna kategori av länder och vilken roll bör det ha? Watch the seminar:...

16 maj

Political Voice in Times of Democratic Backsliding

Please note: This seminar will not be recorded or live streamed, only in-person attendance is available Register here! 2024 will go down in history as a super election year....

29 apr

Handel – vad kan det svenska biståndet göra?

Här kan du se seminariet, live eller i efterhand: Vad är handelsrelaterat bistånd (Aid for Trade)? Vad vet vi om effektiviteten i denna biståndsform, vilka är...

12 apr

Supporting Local Actors for a More Effective Humanitarian Assistance

Se seminariet här: https://youtu.be/4NGK6g12fsA In 2016, governments and international organisations agreed to give local actors larger roles in humanitarian assistance....

7 feb

Handel som drivkraft för utveckling

Registrering och kaffe/te från kl. 9.30. Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har publicerat två Development Dissertation Briefs (DDBs) som bygger på doktorsavhandlingar...

24 nov

Svensk utvecklingsforskning – dåtid, nutid, framtid

Se seminariet här: https://youtube.com/live/eJ0JFxo6WZI?feature=share Svenskt bistånd förändras, liksom världen vi lever i. En ny aktuell bok av Veronika Brodén Gyberg...

15 nov

Implementing a Feminist Foreign Policy: Lessons from Sweden

Se seminariet här: https://youtube.com/live/-WSfKxmQUuM?feature=share Since Sweden declared a feminist foreign policy in 2014, a dozen other countries have followed suit....

11 okt

EBA-seminarium: Naturresurser och konflikt

OBS! SEMINARIET ÄR FULLBOKAT. När? onsdag den 11 oktober kl. 13.30–15.00 Var? Sensus, Klara Södra kyrkogata 1, Stockholm. Lokal "Våga" Registrering...

24 okt

Tre punkter om migration i Tidöavtalet – perspektiv från forskningen

Se seminariet i efterhand nedan     Ett av de viktigaste och mest omdiskuterade områdena i Tidöavtalet berör migration och integration. Men vilka...

31 aug

Sveriges feministiska utrikespolitik – etikett eller verklig förändring?

Under perioden 2014–2022 bedrev Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. Politiken fördes fram som en agenda för förändring och resultat som...

20 jun

Fungerar SRHR-bistånd? Evidens och kunskapsluckor

Se seminariet i efterhand här: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande för människors välbefinnande. Främjandet av SRHR är en viktig...

29 maj

Sverigelansering av Världsbankens årliga rapport

Hur kan länder och människor bättre dra nytta av migration? Hur kan flyktingar skyddas och deras försörjningsmöjligheter säkras? Hur ska världen hantera förändringar i...

23 maj

Gör resultatbaserad finansiering biståndet mer effektivt?

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=T_yJ0wTEZg8 De senaste 10–15 åren har en ny form av bistånd kommit att prövas och diskuteras...

28 apr

Social trygghet för världens fattiga: gör biståndet någon skillnad?

Se webbinariet i efterhand här: Trots en snabb utbyggnad av sociala trygghetssystem i det globala syd under de senaste decennierna, saknar mer än halva jordens befolkning...

14 feb

Att styra svenskt bistånd: erfarenheter från en reformagenda

En effektiv politisk styrning av myndigheter kräver ett nära samspel med förvaltningens tjänstemän. Ett fungerande ”förvaltningskontrakt” förutsätter att politiken...

19 dec

Det internationella humanitära systemet – klarar det utmaningarna?

Hur väl klarar det internationella humanitära systemet att skydda liv och hälsa, minska hunger och hantera flyktingkriser orsakade av såväl konflikter som...

8 dec

Svenskt utvecklingssamarbete med Etiopien – 60 år av lärdomar

Se seminariet i efterhand här: Ett av Sveriges längsta och viktigaste utvecklingssamarbeten genom tiderna, är det med Etiopien. Viktiga områden har varit...

25 nov

Migration, återvändande och återuppbyggnad – konsekvenser av kriget i Ukraina

Vad är EU:s roll i frågor rörande migration och återvändande av ukrainska medborgare? Och hur kan Sverige och EU bistå i återuppbyggnaden av ett krigshärjat Ukraina? Se...

27 okt

Lärdomar från Sveriges engagemang i EU:s landprogram

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=p7f4dNx64R4 Partnerländer är en nyckelarena för samordning, samarbete och samarbete mellan Sverige,...

21 sep

Vad hände med Sveriges bistånd under pandemin?

Se seminariet i efterhand på youtube: https://youtu.be/7kFpQxEwYOA Covid-19-pandemin påverkade möjligheten att genomföra delar av det svenska biståndet. Arbetet har...

20 sep

Hunger, jordbruk och svenskt bistånd

Se seminariet här i efterhand: https://youtu.be/vpeF5F52yWA Antalet hungrande människor, liksom antalet som lever i extrem fattigdom i världen ökar. För att fler ska...

16 sep

Social Protection for Refugees: Utopia or Necessity?

Se seminariet i efterhand på youtube: https://youtu.be/jHI050kCyIg Antalet flyktingar i världen är rekordhögt. Många befinner sig dessutom på flykt inom sitt eget...

24 aug

Att främja mänskliga rättigheter: hur effektivt är systemet?

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/H1QJTRhnbrA Främjandet av mänskliga rättigheter är en hörnsten i såväl internationell rätt som i...

20 jun

A Spotlight on Learning in Humanitarian Work

Watch the seminar here: https://www.youtube.com/watch?v=zPsZ-kOz-AQ To mark ALNAP’s 25th anniversary, we will take the opportunity to shine a light on learning and its...

11 maj

Uppdrag fred! Lärdomar från Folke Bernadotteakademins fredsbyggande arbete

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/qYh_AKFKo1U Folke Bernadotteakademin har sedan starten 2002 blivit en allt viktigare aktör inom svenskt...

3 maj

Förbättrad hälsovård i konfliktområden – exempel från Palestina, Colombia och Röda Korsets sjukhus

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/ow5pSjCPXas Sjukvården utsätts för stora prövningar i väpnade konflikter. Samtidigt är jämlik hälsa ett...

23 mar

Kommunikation om bistånd: en kunskapshöjande strategi?

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/W2xV5nZycok Sida och svenskt civilsamhälle är bra på att sprida information om bistånd, men någon effekt...

10 mar

Att tillämpa principer för fredsbyggande

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/OD1K0VHKaEc Sverige har under lång tid varit internationellt pådrivande för gemensamma principer för hur...

15 feb

Webbinarium: State-to-state or Bypass?

Se webbinariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/Bg81bmsMJBw Varför kringgå regeringar med biståndet? Varför kanaliserar vissa givarländer sitt...

3 dec

Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/LAROMuI6OZM Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har länge varit ett prioriterat område i...

26 nov

Election Assistance in Times of Democratic Backlash

Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/embed/UwjTo5YwJqU The international community of Election Assistance (EA) practitioners has over decades built norms...

15 okt

Credible Explanations of Development Outcomes with Bayesian Theory-Based Evaluation

Se seminariet i efterhand här: This workshop introduces an innovative method to conduct theory-based evaluations presented in a new EBA report, Credible Explanations of...

15 okt

Utvärdering av måluppfyllelse av svenskt bistånd

Se seminariet i efterhand. Frågorna om måluppfyllelse, effektivitet och resultat tillhör de mest och längst diskuterade i biståndet. Utvärderingar kan anses ha en...

31 aug

Sveriges bistånd till Afghanistan – vilka är lärdomarna?

Se seminariet i efterhand här: Afghanistan och det afghanska folket befinner sig efter talibanernas intåg i Kabul i en helt ny och mycket svår situation. I detta läge...

24 jun

Det svenska biståndets historia – 70 år av lärdomar

Se seminariet i efterhand. Sverige är idag en av världens största biståndgivare i förhållande till folkmängd. ”Enprocentsmålet” fastställdes av riksdagen 1968...

3 jun

Measuring the Effects of Development Assistance: Impacts on Democracy

Se seminariet i efterhand. Welcome to a mini-seminar on evaluation methods and democracy aid arranged by EBA as part of the GEI gLocal Evaluation Week! Reliable answers...

2 jun

Relevant? Almost Always: The Role of the Relevance Criterion in Development M&E

Se seminariet i efterhand. Welcome to a seminar on the relevance criterion in development M&E arranged by EBA as part of the GEI gLocal Evaluation Week! The use of...

28 maj

Metodseminarium: Kan data science bidra till bättre utvärderingar inom utvecklingssamarbetet?

Se seminariet i efterhand. I takt med att flödet av digital information har ökat så har användningen av nya analysmetoder inom data science blivit vanligare....

19 maj

Dialog och workshop: Forskning inom beslutsfattande – användning och användbarhet

Se seminariet i efterhand. Ett digitalt evenemang om forskning inom beslutsfattande, organiserat av EBA och Swedish Development Research Network (SweDev). Det finns en...

21 apr

EBA på MR-dagarna: Sex, korruption och bistånd – hur bekämpar vi ”sextortion”?

Se seminariet i efterhand. Sextortion - vad är det? Missbruk av makt i utbyte mot sexuella tjänster. En rektor vill ha sex i utbyte mot examensbevis, en biståndsarbetare...

19 apr

EBA på MR-dagarna: Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

Se seminariet i efterhand. Storskaliga jordbruksinvesteringar är vanliga inom bistånd till Afrika. Dessa projekt kan ha stora konsekvenser för människor som bor där -...

25 mar

DDB Webinar: Listening to Locals in Peacebuilding – Experiences from Bosnia, Myanmar and International Peacebuilding Partnerships

Se seminariet i efterhand. Welcome to an EBA DDB webinar on the local-international relationship in peacebuilding! Swedish development cooperation is increasingly...

24 feb

How Can Development Cooperation Support Climate Action?

Se seminariet i efterhand. Welcome to a webinar on international support to national climate change action, with a focus on Nationally Determined Contributions. This...

10 dec

Democracy aid: any effects?

Se seminariet i efterhand. Global democracy is under threat. At the same time, the evidence whether development cooperation can impact democracy has been debated. Sweden...

30 nov

DDB seminar: How to mitigate disasters: reducing risks, estimating needs and ensuring health system resilience

Se seminariet i efterhand: What challenges and opportunities characterize disaster risk reduction at the national level? How can needs be estimated during disasters in...

11 nov

Vad är Sextortion – och hur kan biståndet bekämpa det?

Se seminariet i efterhand. De senaste åren har missbruk av makt och position i utbyte mot sex, så kallad ”sextortion”, uppmärksammats allt mer internationellt....

23 okt

Tillit och kontroll – hur balanserar biståndet sin styrning mellan dessa?

Se seminariet i efterhand. Kritiken mot "New Public Management" har gjort att alternativet – tillitsbaserad styrning – har blivit ett allt mer populärt begrepp inom...

8 okt

Swedish Capacity building in the Western Balkans

Watch the recorded seminar here: In recent years, around SEK 600 millions of Sweden’s development cooperation (ODA) have been directed through Swedish government...

21 aug

DDB-seminarium: Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

Se seminariet i efterhand. Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till...

16 jun

Försvinner biståndet i administration?

Se seminariet i efterhand. I en nyligen publicerad EBA-rapport "Biståndets förvaltningskostnader. För stora? Eller kanske för små?" drar statsvetaren Daniel Tarschys...

12 maj

Utvecklingsforskning i Sverige – en kartläggning

Se seminariet i efterhand. Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har tagit fram underlagsrapporten Development Research in Sweden – a dispersed research community...

28 apr

Welcome to an EBA-webinar: Aid in times of a changing climate

Se seminariet i efterhand. In 2009, the Swedish Government launched the Climate Change Initiative (CCI), a four-year programme of investments in climate change adaptation...

12 mar

Financing Private Development Investments in Sub-Saharan Africa

Increasing international efforts are put on mobilizing private investments to sustainable development in poor countries. This goes for Development Finance Institutes and...

29 jan

DDB-seminarium: Att omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika

Vilka konsekvenser får uteblivna investeringar för människor som lever i fattigdom? På vilket sätt påverkar globala indikatorer nationella policys? Hur kan nationell politik...

14 jan

Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?

Afrikas ekonomiska utveckling är stark men hur utvecklas demokratin? I en ny EBA-rapport studerar Göran Hydén variationer i samhällsstyrning och demokratisk utveckling...

6 nov

Fish Stocks and Aid Flows: Poverty Reduction in Times of Resource Depletion

Aid to fisheries has been part of Swedish and international development cooperation for long. However, knowledge about effects is limited. A new EBA report: ‘Fishing Aid:...

17 okt

Enhanced gender equality through social protection programmes – what do we know?

Social protection programmes, especially cash transfers provided to poor and vulnerable households in low- and middle-income countries, have increased drastically during the...

7 okt

Towards a More Effective Climate Financing: The Nordic Development Fund Evaluated

A decade ago, the Nordic Development Fund (NDF) had its mandate changed into financing of investments for climate change adaptation. A fresh evaluation of the NDF, with its...

5 sep

Left behind – anti-discrimination in the fight against poverty

 The ultimate purpose of development cooperation is to reduce poverty. In slogans and high profiled speeches, the international community aims to “leave no one behind”....

19 aug

Migration and development: The role for development aid

In current debates in Sweden there are different assumptions about what effect development assistance might have on migration. But what do we in fact know about this, based on...

18 jun

Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?

 Sverige har gett bistånd till Kambodja över flera årtionden. Fattigdomen i landet har minskat under denna tid. På senare år märks ett krympande demokratiskt utrymme....

13 jun

Risk management in development cooperation – the challenge to simultaneously act responsibly and responsively!

Welcome to a seminar on risk management in aid! In Fit for Fragility? An exploration of risk stakeholders and systems inside Sida, challenges to handle the simultaneous...

28 maj

DDB-seminarium: Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

Se seminariet i efterhand. Vilka utmaningar möter lokala byråkrater som ska hantera ett lands naturtillgångar, med effekter för utsatta människor? Hur kan man...

24 maj

Skandaler, opinion och anseende: Medialiseringen av biståndet

Allmänheten får sin bild av biståndet främst genom medierna. När rapporteringen innebär förenklingar, sensationella vinklar eller ett narrativ om hur biståndet...

26 apr

Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina – the Case of Inclusive Economic Development

Many people worldwide remember the tragic 1990s Balkan wars. The conflicts and their aftermath meant a large commitment for Sweden in terms of humanitarian and, later,...

7 mar

Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd

Se seminariet i efterhand. Sveriges feministiska utrikespolitik vill tillämpa "ett systematiskt jämställdhetsperspektiv genom hela den utrikespolitiska agendan". År...

7 feb

The State of the Underfunded Humanitarian System

The number of people in urgent need of humanitarian assistance has increased sharply. Funding through the UN coordinated appeals covers less and less of expressed needs –...

14 jan

Carpe Per Diem – Bruk och missbruk av per diem och reseersättningar i internationellt bistånd (och vad givare kan göra åt saken)

Se seminariet i efterhand. Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med workshops, seminarier...

18 dec

Vem äger utvecklingssamarbetet?

Hur ska man främja ägarskap i en tid då det internationella biståndet går från bilaterala relationer till bredare samarbeten mellan en mångfald av aktörer? Att...

15 nov

EBA på MR-dagarna 2018

Varmt välkomna till EBAs monter under Mänskliga rättighetsdagarna den 15–17 november, på Stockholmsmässan. Vi finns på plats med massor av spännande rapporter att dela ut...

15 okt

What can Swedish development cooperation learn from the Budget Support era?

Registration from 12.30. Coffee is served after the seminar. General Budget Support (GBS) is a form of programme aid, not linked to specific projects. The resources flow...

24 sep

Sthlm Evaluation Week

När: 24-28 september, 2018 Var: Sidas lokaler, Valhallavägen 199, Stockholm Den 24-28 september, 2018 bjuder Expertgruppen för biståndsanalys och Sida in till...

24 sep

Svenskt bistånd i krympande demokratiska utrymmen

På flera håll i världen utmanas nu demokratiska system inifrån. Vi ser exempel på hur minoriteters rättigheter och pressens frihet hotas, hur auktoritära regimer kringskär...

22 sep

DevRes 2018, EBA panel: Rethinking evaluation of development cooperation in a new era

A changing world necessitates dynamically changing systems for aid and international development cooperation. Factors such as the emergence of new economies, migration processes,...

15 jun

MIND THE GAP! How can humanitarian and development aid work together? The case of Syria

Humanitarian and development actors often find it difficult to coordinate their work in the field - they have for example different objectives and different time horizons....

12 jun

Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights

Gender equality and women's wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global access to sexual and reproductive health and rights (SRHR) is therefore a...

28 maj

The (Fluctuating) Value of Aid

Se seminariet i efterhand. Volatility in currency exchange rates decreases the predictability of international aid. In a new report from the Expert Group for Aid Studies...

9 maj

Swedfund, DFIs and development impact

Sustainable economic growth through sustainable businesses is vital for achieving the goals under the 2030 agenda and for job creation in poor countries. A precondition for...

21 feb

Livslängd och livskraft – vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Redan tidigt i biståndets historia uttrycktes i utvärderingar och studier en oro om biståndets resultat skulle bestå efter det att givarna dragit sig tillbaka. I vilken...

13 feb

The politics of the results agenda: What can we learn from development cooperation history in Sweden and the UK?

The results agenda has been (and arguably still is) influential on how development assistance is governed, implemented and communicated. While it is a sound policy to expect...

22 jan

Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium. Alla länder – rika som fattiga – strävar efter att finna...

12 dec

Development progress from the bottom up? Improving knowledge of Swedish aid with geo coded data

This seminar highlights and discuss opportunities and limitations in geocoded aid data as a resource for Swedish development cooperation and Sweden's partner countries. The...

30 nov

Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride?

Donors’ core funding to multilateral organisations goes straight into the overall budget and allows management of these organisations to allocate resources according to the...

24 okt

DDB-seminarium: Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter

Med EBA:s Development Dissertation Briefs ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska...

19 okt

Three methods for rigorous impact evaluation: strengths and weaknesses with RCT, GIE and QCA

Deltagande kräver anmälan till SVUF-konferensen: www.svuf.nu The purpose of the session is to introduce and discuss three methods for impact evaluation with focus on...

19 jun

Leaving no one behind in practice: Development Research for or by the south?

Welcome to two EBA-panels at the EADI General Conference in Bergen, Norway, 21 August 2017 Academic panel, 11:30-13:00 This academic panel is the first part of two panels at...

6 sep

DDB-seminarium Fred

6 september 2017, kl.14.00-16.00 (registrering och kaffe från 13.30) Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem...

14 jun

DDB-seminarium SRHR

En stor del av det svenska biståndet går till Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter och det är viktigt att vi förstår vad som behövs för att vara en ledande...

29 maj

Swedish Research Aid

The global problems articulated in Agenda 2030 need global awareness and the solutions require commitment, inclusion and cooperation within and between politics, policy and the...

4 maj

Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation?

Is it possible to undertake evaluations that provide deep insights for learning while at the same time address accountability issues? Is it possibly so that if evaluations from...

27 apr

Local peacebuilding – challenges and opportunities

Peacebuilding is at a crossroads. While it is one of the most important instruments for addressing crisis and fragility, it is also persistently criticised. Chiefly the critique...

17 mar

Enprocentmålet – för- och nackdelar med ett utgiftsmål inom biståndet

Enprocentmålet fastställdes av riksdagen för snart femtio år sedan. Sedan dess har det varit en närmast självklar del av den svenska utvecklingspolitiken. Att sätta ett...

8 mar

Animal health matters

Increasing livestock populations in rural areas is not enough to reduce poverty in low income countries. Productivity gains are needed. Since animal diseases are of decisive...

10 feb

Marginalized and poor – does targeted anti-discrimination measures work?

The UN has declared that eradication of poverty in all its forms and dimensions is the greatest global challenge ahead and pledges that no one will be left behind on the journey...

2 feb

Migration and Foreign Aid

Increasingly high numbers of refugees and migrants have come to Europe over the past five years seeking protection. Beyond hosting and providing assistance to new arrivals, the EU...

19 dec

Drivers of development – What do we know? And what to do?

Sweden has an ambitious approach in promoting global development through the Policy for Global Development (PGU) and through Swedish international development cooperation. Over...

8 dec

DDB-seminarium: Samhällsstyrning – nationellt och globalt

I de globala hållbara utvecklingsmålen ingår delmålen att "bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer" samt att "förbättra...

18 okt

Sweden’s support for development in Africa

Sweden has a long history of development cooperation with Africa. Bilateral and regional support to sub-Saharan Africa still constitutes a substantial part of Swedish aid. But...

14 sep

PGU – omöjligt eller mer aktuellt än någonsin?

Gemensamma insatser för global utveckling ligger idag högt på den internationella dagordningen. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen...

31 aug

Beyond the “results agenda” in international development cooperation?

Demonstrating results has been a concern in international development cooperation ever since it was started and in recent years there has been an increased focus on achieving and...

27 jun

Impact Evaluation using Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Within all policy areas; what to evaluate, when to evaluate, and how to evaluate are questions of central importance. Proper evaluation demands appropriate evaluation methods, and...

20 jun

Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar?

Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt...

10 jun

DDB-seminarium: Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning

Med EBAs Development Dissertation Briefs ges nyligen disputerade doktorer möjlighet att presentera sin forskning med fokus på relevansen för utformningen av det svenska...

11 maj

Aid to education – what works in a complex world?

Knowledge is a major driver of development in this rapidly changing and increasingly interdependent world. Good quality education plays a fundamental role in interlinking human...

12 apr

Lunchseminarium med Union to Union: Biståndet – Now open for business

FN har nyss antagit de globala målen för hållbar utveckling och tillsammans ska världens länder utrota extrem fattigdom innan 2030. För att nå målet måste organisationer,...

21 mar

Double dividends of climate aid – an effective way forward?

Monday 21 March, 2016 at 09:00 – 12:00 Registration from 08:30, Venue: Drottninggatan 5 More and more aid is used for climate related interventions in developing countries. In...

21 mar

Call for papers, Development Research Conference, Stockholm, August

EBA is arranging a panel at this years Development Research Conference to be held at Stockholm University on August 22-24. The EBA panel is named "Aid in local contexts" (panel no...

27 jan

Business and Human Rights in development cooperation – is Sweden on the right track?

January 27, Venue: “Pressrummet”, Fredsgatan 6 15:00 – 16:45, coffee and registration from 14:30 In recent years there has been an increased emphasis on business...

20 jan

DDB-seminar: Drivers for development: advocacy, diversification, donations and endowments

In the Expert Group for Aid Studies’ (EBA) Development Dissertation Briefs seminar series, recent PhDs present their research, focusing on its relevance for Swedish development...

15 dec

Time to reconsider the development agenda and to focus on the enemy number one?

December 15, at 14:30 – 16:30, coffee and registration from 14:00 Venue: “Rosenbads konferenscenter”, Drottninggatan 5 World leaders have agreed that it´s key to...

19 nov

Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation

The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial....

23 okt

Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra?

Sub-Sahariska Afrika står inför en enorm demografisk utmaning; Med en majoritet av befolkningen under 20 år är förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt enorma –...

8 okt

DDB-seminar: Conflict, sexual violence and statebuilding in Sweden´s development cooperation

As one of Sweden’s six aid policy sub-goals, safeguarding human security and freedom from violence is an important part of Sweden’s development cooperation. Sweden’s aid to...

1 okt

How can Sweden contribute to institutional reform in partner countries?

The importance of well-functioning institutions – formal and informal ’rules of the game’ – for development is widely acknowledged nowadays. Much has also been written on...

20 aug

Blir det bättre om man koncentrerar sig?

För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen....

12 jun

Utvärdering av svenskt bistånd – för många eller för få?

Utvärdering i internationellt bistånd är såväl viktigt som omdebatterat. Men är mer utvärdering alltid bättre? En ny kartläggning från Expertgruppen för...

22 apr

New conditions and new actors – time to rethink civil society support?

Democratic development is a core element in Swedish development cooperation. What are the implications of current global changes for donors supporting democratic development...

23 mar

What Role for the African Development Bank in a New Africa?

The African Development Bank (AfDB) is an important actor in Swedish aid. Like other development banks it subsidizes loans to low income countries (LIC) with a combination of aid...

11 feb

Internationellt bistånd till politiska partier – spelar det någon roll?

Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska institutioner, såsom partisystem och...

20 jan

DDB-seminarium Svenska biståndsformer

Internationellt utvecklingssamarbete bör utformas utifrån mottagarländers behov. Länder äger sin egen utveckling och känner själva bäst sin situation. Efterfrågan,...

7 nov

How Can Swedish Development Aid Contribute to a Grand Convergence in Global Health by 2035?

Leading international researchers recently concluded that major improvements in global health are within reach. By 2035 mortality and ill-health in low income countries may be...

1 sep

Svenskt bistånd – för de fattiga?

Seminarium om fattigdomsinriktningen på svenskt bistånd. Ett huvudmål för biståndet är fattigdomsminskning, men hur inriktat på fattiga länder, respektive på fattiga...

16 maj

Finding the effects of Swedish aid: How to do it?

In recent years, the Swedish government has increasingly pushed for results in Swedish development cooperation, arguing that more needs to be known about what works in development...

16 dec

How Effective Are Multilateral Aid Organizations?

More than a third of global aid is multilateral. For Sweden the share is even bigger and increasing. Multilateral organizations comprise UN development organizations, multilateral...

31 okt

Svenskt bistånd mot nya mål?

Den 31 oktober 2013 genomförde Expertgruppen ett välbesökt seminarium i Rosenbads konferenscenter. Seminariet direktsändes även genom SVT Forum. Utgångspunkten för...

28 maj

Vad vet vi om utveckling och bistånd?

Den 28 maj 2013 höll Expertgruppen sitt öppningsseminarium i Rosenbad. Seminariet sändes även genom SVT Forum. Seminariet inleddes med att ordförande Lars Heikensten...