Kalerdersymbol Tidigare seminarier

15 Oct

Credible Explanations of Development Outcomes with Bayesian Theory-Based Evaluation

https://youtu.be/qkoM2LAfoqM This workshop introduces an innovative method to conduct theory-based evaluations presented in a new EBA report, Credible Explanations of...

15 Oct

Utvärdering av måluppfyllelse av svenskt bistånd

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/li6i9-kudJ8 Frågorna om måluppfyllelse, effektivitet och resultat tillhör de mest och längst diskuterade i biståndet....

31 Aug

Sveriges bistånd till Afghanistan – vilka är lärdomarna?

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/9ku3ciw0rVE Afghanistan och det afghanska folket befinner sig efter talibanernas intåg i Kabul i en helt ny och mycket...

24 Jun

Det svenska biståndets historia – 70 år av lärdomar

Webbseminariet hölls den 24 juni. Se det i efterhand här: https://youtu.be/79wqof-tEvI Sverige är idag en av världens största biståndgivare i förhållande till...

3 Jun

Measuring the Effects of Development Assistance: Impacts on Democracy

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/s17VgAQ8WwM Welcome to a mini-seminar on evaluation methods and democracy aid arranged by EBA as part of the GEI gLocal...

2 Jun

Relevant? Almost Always: The Role of the Relevance Criterion in Development M&E

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/CvpAgGxKISM Welcome to a seminar on the relevance criterion in development M&E arranged by EBA as part of the GEI gLocal...

28 May

Metodseminarium: Kan data science bidra till bättre utvärderingar inom utvecklingssamarbetet?

Se seminariet i efterhand här: https://youtu.be/GpA96cUjNKQ I takt med att flödet av digital information har ökat så har användningen av nya analysmetoder inom...

19 May

Dialog och workshop: Forskning inom beslutsfattande – användning och användbarhet

Välkommen till ett digitalt evenemang om forskning inom beslutsfattande, organiserad av EBA och Swedish Development Research Network (SweDev)!...

21 Apr

EBA på MR-dagarna: Sex, korruption och bistånd – hur bekämpar vi ”sextortion”?

https://www.youtube.com/embed/w2HUOhCZwB8 Sextortion - vad är det? Missbruk av makt i utbyte mot sexuella tjänster. En rektor vill ha sex i utbyte mot examensbevis, en...

19 Apr

EBA på MR-dagarna: Avbrutna biståndsprojekt – hur påverkas de som bor där?

https://www.youtube.com/embed/IQlihP4I-w8 Storskaliga jordbruksinvesteringar är vanliga inom bistånd till Afrika. Dessa projekt kan ha stora konsekvenser för människor som...

25 Mar

DDB Webinar: Listening to Locals in Peacebuilding – Experiences from Bosnia, Myanmar and International Peacebuilding Partnerships

https://youtu.be/s0wMISDgeAM Welcome to an EBA DDB webinar on the local-international relationship in peacebuilding! Please register here. Swedish development cooperation...

24 Feb

How Can Development Cooperation Support Climate Action?

https://youtu.be/r8IMgc0z-zE Welcome to a webinar on international support to national climate change action, with a focus on Nationally Determined Contributions. This...

10 Dec

Democracy aid: any effects?

https://youtu.be/tRoh4pNBrCE   Welcome to an EBA-webinar! Please register here. (Download full report, including appendix I-IV here) Global democracy is under...

30 Nov

DDB seminar: How to mitigate disasters: reducing risks, estimating needs and ensuring health system resilience

https://youtu.be/So2G3zMfYC4   What challenges and opportunities characterize disaster risk reduction at the national level? How can needs be estimated during disasters...

11 Nov

Vad är SEXTORTION – och hur kan biståndet bekämpa det?

https://youtu.be/50ljbA1saI4 De senaste åren har missbruk av makt och position i utbyte mot sex, så kallad ”sextortion”, uppmärksammats allt mer internationellt....

23 Oct

Tillit och kontroll – hur balanserar biståndet sin styrning mellan dessa?

  https://youtu.be/UG9ruC5Y1VI   Kritiken mot "New Public Management" har gjort att alternativet – tillitsbaserad styrning – har blivit ett allt mer...

8 Oct

Swedish Capacity building in the Western Balkans

Welcome to an EBA-webinar! Please register here. https://youtu.be/8fVVI1xMXdE In recent years, around SEK 600 millions of Sweden’s development cooperation (ODA) have been...

21 Aug

DDB-seminarium: Att verkligen förändra: lärdomar om deltagande, socialt entreprenörskap och fattigdomsbekämpning i Afrika

https://youtu.be/yMCdbS3hakg Hur kan risker och orättvisor i deltagandeprocesser identifieras och förebyggas? Vad krävs för att socialt entreprenörskap ska bidra till...

16 Jun

Försvinner biståndet i administration?

https://youtu.be/l7RT6zEKay4?rel=0 I en nyligen publicerad EBA-rapport drar statsvetaren Daniel Tarschys slutsatsen att regeringens styrning av biståndets administrativa...

12 May

Utvecklingsforskning i Sverige – en kartläggning

Detta webbseminarium ägde rum den 12 maj. Se presentation och panelsamtal här: https://youtu.be/bHfTGoKqbtQ Expertgruppen för biståndsanalys, EBA, har tagit fram en...

28 Apr

Welcome to an EBA-webinar: Aid in times of a changing climate

https://youtu.be/2kZmXhfZqfo In 2009, the Swedish Government launched the Climate Change Initiative (CCI), a four-year programme of investments in climate change adaptation and...

12 Mar

Financing Private Development Investments in Sub-Saharan Africa

Increasing international efforts are put on mobilizing private investments to sustainable development in poor countries. This goes for Development Finance Institutes and...

29 Jan

DDB-seminarium: Att omvandla policy till verklighet – lärdomar från Östafrika

Vilka konsekvenser får uteblivna investeringar för människor som lever i fattigdom? På vilket sätt påverkar globala indikatorer nationella policys? Hur kan nationell politik...

14 Jan

Demokratibistånd till Afrika – hur kan det förändras?

Afrikas ekonomiska utveckling är stark men hur utvecklas demokratin? I en ny EBA-rapport studerar Göran Hydén variationer i samhällsstyrning och demokratisk utveckling...

6 Nov

Fish Stocks and Aid Flows: Poverty Reduction in Times of Resource Depletion

Aid to fisheries has been part of Swedish and international development cooperation for long. However, knowledge about effects is limited. A new EBA report: ‘Fishing Aid:...

17 Oct

Enhanced gender equality through social protection programmes – what do we know?

Social protection programmes, especially cash transfers provided to poor and vulnerable households in low- and middle-income countries, have increased drastically during the...

7 Oct

Towards a More Effective Climate Financing: The Nordic Development Fund Evaluated

A decade ago, the Nordic Development Fund (NDF) had its mandate changed into financing of investments for climate change adaptation. A fresh evaluation of the NDF, with its...

5 Sep

Left behind – anti-discrimination in the fight against poverty

 The ultimate purpose of development cooperation is to reduce poverty. In slogans and high profiled speeches, the international community aims to “leave no one behind”....

19 Aug

Migration and development: The role for development aid

In current debates in Sweden there are different assumptions about what effect development assistance might have on migration. But what do we in fact know about this, based on...

18 Jun

Tjugo år av bistånd till Kambodja – vilka är resultaten?

 Sverige har gett bistånd till Kambodja över flera årtionden. Fattigdomen i landet har minskat under denna tid. På senare år märks ett krympande demokratiskt utrymme....

13 Jun

Risk management in development cooperation – the challenge to simultaneously act responsibly and responsively!

Welcome to a seminar on risk management in aid! In Fit for Fragility? An exploration of risk stakeholders and systems inside Sida, challenges to handle the simultaneous...

28 May

DDB-seminarium: Grön styrning – hur går vi från ord till handling?

Se seminariet i efterhand, här. Vilka utmaningar möter lokala byråkrater som ska hantera ett lands naturtillgångar, med effekter för utsatta människor? Hur kan man...

24 May

Skandaler, opinion och anseende: Medialiseringen av biståndet

Allmänheten får sin bild av biståndet främst genom medierna. När rapporteringen innebär förenklingar, sensationella vinklar eller ett narrativ om hur biståndet...

26 Apr

Swedish Aid to Bosnia and Herzegovina – the Case of Inclusive Economic Development

Many people worldwide remember the tragic 1990s Balkan wars. The conflicts and their aftermath meant a large commitment for Sweden in terms of humanitarian and, later,...

7 Mar

Jämställdhetsperspektivet i svenskt bistånd

  https://www.youtube.com/watch?v=B0dKz6HaYio Sveriges feministiska utrikespolitik vill tillämpa "ett systematiskt jämställdhetsperspektiv genom hela den...

7 Feb

The State of the Underfunded Humanitarian System

The number of people in urgent need of humanitarian assistance has increased sharply. Funding through the UN coordinated appeals covers less and less of expressed needs –...

14 Jan

Carpe Per Diem – Bruk och missbruk av per diem och reseersättningar i internationellt bistånd (och vad givare kan göra åt saken)

https://www.youtube.com/watch?v=42Sf8agPUuM Under 2000-talet har det vuxit fram en forskningslitteratur om missbruk av reseersättningar och traktamente i samband med...

18 Dec

Vem äger utvecklingssamarbetet?

Hur ska man främja ägarskap i en tid då det internationella biståndet går från bilaterala relationer till bredare samarbeten mellan en mångfald av aktörer? Att...

15 Nov

EBA på MR-dagarna 2018, 15-17 november

Varmt välkomna till EBA:s monter under Mänskliga rättighetsdagarna 15–17 november, på Stockholmsmässan. Vi finns på plats med massor av spännande rapporter att dela ut...

15 Oct

What can Swedish development cooperation learn from the Budget Support era?

Registration from 12.30. Coffee is served after the seminar. General Budget Support (GBS) is a form of programme aid, not linked to specific projects. The resources flow...

24 Sep

Sthlm Evaluation Week

När: 24-28 september, 2018 Var: Sidas lokaler, Valhallavägen 199, Stockholm Den 24-28 september, 2018 bjuder Expertgruppen för biståndsanalys och Sida in till...

24 Sep

Svenskt bistånd i krympande demokratiska utrymmen

På flera håll i världen utmanas nu demokratiska system inifrån. Vi ser exempel på hur minoriteters rättigheter och pressens frihet hotas, hur auktoritära regimer kringskär...

22 Sep

DevRes 2018, EBA panel: Rethinking evaluation of development cooperation in a new era

A changing world necessitates dynamically changing systems for aid and international development cooperation. Factors such as the emergence of new economies, migration processes,...

15 Jun

MIND THE GAP! How can humanitarian and development aid work together? The case of Syria

Humanitarian and development actors often find it difficult to coordinate their work in the field - they have for example different objectives and different time horizons....

12 Jun

Overcoming Barriers to Sexual and Reproductive Health and Rights

Three recent PhD:s present their dissertations on SRHR and development Gender equality and women's wellbeing are key for achieving sustainable development. Ensuring global...

28 May

The (Fluctuating) Value of Aid

  https://youtu.be/UE3AkxKLY1E Volatility in currency exchange rates decreases the predictability of international aid. In a new report from the Expert Group for Aid...

9 May

Swedfund, DFIs and development impact

Sustainable economic growth through sustainable businesses is vital for achieving the goals under the 2030 agenda and for job creation in poor countries. A precondition for...

21 Feb

Livslängd och livskraft – Vad säger utvärderingar om svenska biståndsinsatsers hållbarhet?

Redan tidigt i biståndets historia uttrycktes i utvärderingar och studier en oro om biståndets resultat skulle bestå efter det att givarna dragit sig tillbaka. I vilken...

13 Feb

The politics of the results agenda: What can we learn from development cooperation history in Sweden and the UK?

February 13, 13:00-15.00, Hörsalen Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm (registration from 12:30) The results agenda has been (and arguably still is) influential on how...

22 Jan

Offentlig-privat samverkan och rätten till hälsa i Tanzania

Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF) och Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) bjuder in till seminarium. Seminariet finns på videolänk, här. Alla länder –...

12 Dec

Development progress from the bottom up? Improving knowledge of Swedish aid with geo coded data

This seminar highlights and discuss opportunities and limitations in geocoded aid data as a resource for Swedish development cooperation and Sweden's partner countries. The...

30 Nov

Financing the UN Funds and Programmes: is Sweden being taken for a ride?

Donors’ core funding to multilateral organisations goes straight into the overall budget and allows management of these organisations to allocate resources according to the...

24 Oct

DDB-seminarium: Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter

Välkommen till ett EBA och FUF-seminarium: Ägarskap och snabba resultat – målkonflikter och framtidsutsikter Tisdag 24 oktober 2017, kl. 15.30–17.00 (Anmäl...

19 Oct

Three methods for rigorous impact evaluation: strengths and weaknesses with RCT, GIE and QCA

Deltagande kräver anmälan till SVUF-konferensen: www.svuf.nu The purpose of the session is to introduce and discuss three methods for impact evaluation with focus on...

18 Oct

Leaving no one behind in practice: Development Research for or by the south?

Welcome to two EBA-panels at the EADI General Conference in Bergen, Norway, 21 August 2017 Academic panel, 11:30-13:00 This academic panel is the first part of two panels at...

6 Sep

DDB-seminarium Fred

6 september 2017, kl.14.00-16.00 (registrering och kaffe från 13.30) Hörsalen, Myntkabinettet, Slottsbacken, Stockholm Det svenska utvecklingssamarbetet ska, som ett av fem...

14 Jun

DDB-seminarium SRHR

En stor del av det svenska biståndet går till Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter och det är viktigt att vi förstår vad som behövs för att vara en ledande...

29 May

Swedish Research Aid

The global problems articulated in Agenda 2030 need global awareness and the solutions require commitment, inclusion and cooperation within and between politics, policy and the...

4 May

Two sides of the same coin? Are learning and accountability compatible in aid evaluation?

Is it possible to undertake evaluations that provide deep insights for learning while at the same time address accountability issues? Is it possibly so that if evaluations from...

27 Apr

Local peacebuilding – challenges and opportunities

Peacebuilding is at a crossroads. While it is one of the most important instruments for addressing crisis and fragility, it is also persistently criticised. Chiefly the critique...

17 Mar

Enprocentmålet – för- och nackdelar med ett utgiftsmål inom biståndet

Enprocentmålet fastställdes av riksdagen för snart femtio år sedan. Sedan dess har det varit en närmast självklar del av den svenska utvecklingspolitiken. Att sätta ett...

8 Mar

Animal health matters

Increasing livestock populations in rural areas is not enough to reduce poverty in low income countries. Productivity gains are needed. Since animal diseases are of decisive...

10 Feb

Marginalized and poor – does targeted anti-discrimination measures work?

The UN has declared that eradication of poverty in all its forms and dimensions is the greatest global challenge ahead and pledges that no one will be left behind on the journey...

2 Feb

Migration and Foreign Aid

Increasingly high numbers of refugees and migrants have come to Europe over the past five years seeking protection. Beyond hosting and providing assistance to new arrivals, the EU...

19 Dec

Drivers of development – What do we know? And what to do?

Sweden has an ambitious approach in promoting global development through the Policy for Global Development (PGU) and through Swedish international development cooperation. Over...

8 Dec

DDB-seminarium: Samhällsstyrning – nationellt och globalt

8 december 2016, kl. 11:00–13:00 (vi bjuder på lunchsmörgås) Finansdepartementet (lokal: Harpan), Jakobsgatan 24, Stockholm I de globala hållbara utvecklingsmålen ingår...

18 Oct

Sweden’s support for development in Africa

Sweden has a long history of development cooperation with Africa. Bilateral and regional support to sub-Saharan Africa still constitutes a substantial part of Swedish aid. But...

14 Sep

PGU – omöjligt eller mer aktuellt än någonsin?

Gemensamma insatser för global utveckling ligger idag högt på den internationella dagordningen. Redan 2003 beslutade riksdagen att Sverige skulle sträva efter en sammanhållen...

31 Aug

Beyond the “results agenda” in international development cooperation?

Demonstrating results has been a concern in international development cooperation ever since it was started and in recent years there has been an increased focus on achieving and...

27 Jun

Impact Evaluation using Qualitative Comparative Analysis (QCA)

Within all policy areas; what to evaluate, when to evaluate, and how to evaluate are questions of central importance. Proper evaluation demands appropriate evaluation methods, and...

20 Jun

Sveriges arbete med de globala målen – vems ansvar?

Med hjälp av de 17 globala målen i Agenda 2030 ska världen utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt...

10 Jun

DDB-seminarium: Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning

Jämställdhet i det humanitära biståndet och utvinningsindustrins effekt på kvinnors ställning 10 juni 2016, kl. 12:00–14:00 (lunchsmörgås från 11:30) Pressrummet,...

11 May

Aid to education – what works in a complex world?

Knowledge is a major driver of development in this rapidly changing and increasingly interdependent world. Good quality education plays a fundamental role in interlinking human...

12 Apr

Lunchseminarium med Union to Union: Biståndet – Now open for business

FN har nyss antagit de globala målen för hållbar utveckling och tillsammans ska världens länder utrota extrem fattigdom innan 2030. För att nå målet måste organisationer,...

21 Mar

Double dividends of climate aid – an effective way forward?

Monday 21 March, 2016 at 09:00 – 12:00 Registration from 08:30, Venue: Drottninggatan 5 More and more aid is used for climate related interventions in developing countries. In...

21 Mar

Call for papers, Development Research Conference, Stockholm, August

EBA is arranging a panel at this years Development Research Conference to be held at Stockholm University on August 22-24. The EBA panel is named "Aid in local contexts" (panel no...

27 Jan

Business and Human Rights in development cooperation – is Sweden on the right track?

January 27, Venue: “Pressrummet”, Fredsgatan 6 15:00 – 16:45, coffee and registration from 14:30 In recent years there has been an increased emphasis on business...

20 Jan

DDB-seminar: Drivers for development: advocacy, diversification, donations and endowments

January 2016, kl. 15:00–17:00 (coffee and tea from 14:30) Pressrummet, Ministry for Foreign Affairs, Fredsgatan 6, Stockholm In the Expert Group for Aid Studies’ (EBA)...

15 Dec

Time to reconsider the development agenda and to focus on the enemy number one?

December 15, at 14:30 – 16:30, coffee and registration from 14:00 Venue: “Rosenbads konferenscenter”, Drottninggatan 5 World leaders have agreed that it´s key to...

19 Nov

Collaboration with the Private Sector in Sweden’s Development Cooperation

The necessity of private sector development for economic development is not disputed. However, its sufficiency, as well as the role of aid in that process is more controversial....

23 Oct

Jobb och entreprenörskap i Afrika – hur kan bistånd bidra?

Sub-Sahariska Afrika står inför en enorm demografisk utmaning; Med en majoritet av befolkningen under 20 år är förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt enorma –...

8 Oct

DDB-seminar: Conflict, sexual violence and statebuilding in Sweden´s development cooperation

Development Dissertation Briefs As one of Sweden’s six aid policy sub-goals, safeguarding human security and freedom from violence is an important part of Sweden’s...

1 Oct

How can Sweden contribute to institutional reform in partner countries?

The importance of well-functioning institutions – formal and informal ’rules of the game’ – for development is widely acknowledged nowadays. Much has also been written on...

20 Aug

Blir det bättre om man koncentrerar sig?

För snart 10 år sedan påbörjade Sveriges regering ett aktivt arbete med att minska antalet samarbetsländer i det svenska biståndet – den så kallade landkoncentrationen....

12 Jun

Utvärdering av svenskt bistånd- för många eller för få?

Utvärdering i internationellt bistånd är såväl viktigt som omdebatterat. Men är mer utvärdering alltid bättre? En ny kartläggning från Expertgruppen för...

22 Apr

New conditions and new actors – time to rethink civil society support?

Democratic development is a core element in Swedish development cooperation. What are the implications of current global changes for donors supporting democratic development...

23 Mar

What Role for the African Development Bank in a New Africa?

The African Development Bank (AfDB) is an important actor in Swedish aid. Like other development banks it subsidizes loans to low income countries (LIC) with a combination of aid...

11 Feb

Internationellt bistånd till politiska partier – spelar det någon roll?

[playlist ids="1702,1703,1704,1705"] Demokrati och mänskliga rättigheter har hög prioritet i svenskt utvecklingssamarbete. En del avser stöd till att stärka demokratiska...

20 Jan

DDB-seminarium Svenska Biståndsformer

Svenska Biståndsformer 20 januari 2015, kl. 15.30–17 Bankhallen, UD, Malmtorgsgatan 3, Stockholm Internationellt utvecklingssamarbete bör utformas utifrån mottagarländers...

7 Nov

How Can Swedish Development Aid Contribute to a Grand Convergence in Global Health by 2035?

Leading international researchers recently concluded that major improvements in global health are within reach. By 2035 mortality and ill-health in low income countries may be...

1 Sep

Svenskt bistånd – för de fattiga?

Seminarium om fattigdomsinriktningen på svenskt bistånd. Ett huvudmål för biståndet är fattigdomsminskning, men hur inriktat på fattiga länder, respektive på fattiga...

16 May

Finding the effects of Swedish aid: How to do it?

In recent years, the Swedish government has increasingly pushed for results in Swedish development cooperation, arguing that more needs to be known about what works in development...

16 Dec

How Effective Are Multilateral Aid Organizations?

More than a third of global aid is multilateral. For Sweden the share is even bigger and increasing. Multilateral organizations comprise UN development organizations, multilateral...

31 Oct

Svenskt bistånd mot nya mål?

Den 31 oktober 2013 genomförde Expertgruppen ett välbesökt seminarium i Rosenbads konferenscenter. Seminariet direktsändes även genom SVT Forum. Utgångspunkten för...

28 May

Vad vet vi om utveckling och bistånd?

Den 28 maj 2013 höll Expertgruppen sitt öppningsseminarium i Rosenbad. Seminariet sändes även genom SVT Forum. Seminariet inleddes med att ordförande Lars Heikensten...