2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo

Elina Elveborg Lindskog

Denna avhandling behandlar förhållandet mellan våldsam konflikt och sexuellt och reproduktivt beteende i Rwanda och Demokratiska republiken Kongo (DRC). Syftet är att bidra till förståelse om hur krig påverkar det demografiska utfallet över det individuella livsförloppets faser. Studien kopplar samman data som mäter intensitet och frekvensen av våldsamma konflikter med kvinnors sexuella- och födsloberättelser samt spädbarnsdöd. Avhandlingen utspelar sig i Rwanda och Demokratiska republiken Kongo, länder som kännetecknas av sociala och ekonomiska konflikter och krig.

Rapporten presenterades under seminariet SRHR.

Resultat i huvudsak

  • Konfliktindikatorerna ger starka bevis för konflikteffekt på sex före äktenskapet i Rwanda. Resultaten överensstämmer med sociala störningar, svag gemenskap och föräldrakontroll som annars kan hindrar unga kvinnors upplevelse av sex före äktenskapet.
  • Risk vid födsel ökade under det kongolesiska kriget och under perioden efter. De mest riskfyllda komplikationerna nådde en platå under kriget men minskade därefter.
  • Den postneonatala dödligheten ökade under de kongolesiska krigen och var högst där konflikthändelser och dödsfall var extrema. Neonatal dödlighet var inte kopplad till konfliktnivåer. Spädbarnsdödligheten var inte högre i östra Demokratiska republiken Kongo, där konflikterna fortsatte under längre tid.

Elina Elveborg Lindskog disputerade den 10 juni 2016 med avhandlingen Effects of violent conflict on women and children. Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo.