2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo

Elina Elveborg Lindskog

Elina Elveborg Lindskog disputerade den 10 juni 2016 med avhandlingen Effects of violent conflict on women and children. Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo.

Detta är en sammanfattning av hennes avhandling som presenteras i form av en Development Dissertation Brief (DDB) och presenterades under seminariet DDB-seminarium SRHR