2017 Hälsa och socialt skydd, Utbildning och forskning Övrigt

Effects of Violent Conflict on Women and Children: Sexual Behavior, Fertility, and Infant Mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo

Elina Elveborg Lindskog

Denna sammanfattning av avhandlingen presenterades under seminariet SRHR.

Elina Elveborg Lindskog disputerade den 10 juni 2016 med avhandlingen Effects of violent conflict on women and children. Sexual behavior, fertility, and infant mortality in Rwanda and the Democratic Republic of Congo.