2022 Demokrati och mänskliga rättigheter Övrigt

International Organizations as Advocates for Children’s Rights: Why, How and With What Effects

Johanna von Bahr

Barns rättigheter har prioriterats allt högre av många internationella organisationer de senaste årtiondena. Denna Development Dissertation Brief (DDB) undersöker varför internationella organisationer väljer att främja barns rättigheter, vilka påtryckningsstrategier de använder gentemot stater och varför, samt hur, dessa påverkar staters efterlevnad av barns rättigheter.