2022 Fred, säkerhet och konflikt Övrigt

Condoning, Condemning or Confronting? Triggers and Responses to Conflict-Related Sexual Violence

Karin Johansson

Konfliktrelaterat sexuellt våld som begås av stater uppmärksammas alltmer i internationell politik. Denna Development Dissertation Brief undersöker hur inhemska protester och internationella fördömanden påverkar graden av konfliktrelaterat sexuellt våld. Författaren ger även rekommendationer till beslutsfattare.