2020 Jämställdhet Övrigt

Development Goals and Gender Equality Change: Superficial Adjustment or Credible Commitments?

Helena Hede Skagerlind

Globala indikatorer såsom Agenda 2030 är en nu mycket utbredd form av global utvecklingsstyrning. Denna DDB beskriver vilket inflytande sådana indikatorer kan ha genom att studera mekanismerna hos FN:s millenniemål och deras eventuella effekter på förändringar i jämställdhetspolitik i Afrika söder om Sahara.

Författare: Helena Hede Skagerlind