2022 Biståndets organisation och styrning Metodstudie, Översikt

Hur förändra världen? En antologi om förändringsteorier i biståndet

Kim Forss, Númi Östlund

Förändringsteorier har vuxit fram som en modell för att styra, planera och följa upp bistånd. I den här antologin utforskar en rad forskare och praktiker användandet av förändringsteorier i biståndet. De olika texterna bjuder en blandning av historiska lärdomar, internationella utblickar och kritisk analys. EBAs förhoppning är att antologin genom sin bredd ska erbjuda många läsare nya insikter om förändringsteorier, både i teori och praktik.