2017 Klimat och miljö Övrigt

The Impact of Foreign Aid on Local Deforestation

Nicklas Nordfors

Avhandlingens syfte är att svara på frågan: har utländskt bistånd inverkan på lokal miljöförstöring, särskilt avskogning, i mottagarländer?

Studien kopplar geokodade data om biståndsprojekt i Uganda till satellitdata med hög upplösning om avskogning under tidsperioderna 2000 till 2014, vilket skapar unik data över avskogning.

Resultat i huvudsak

  • Studien visar att biståndsprojekt har en inverkan på lokal avskogning i mottagarländerna.
  • Resultat från regressionerna visar att den uppskattade effekten av att uppleva minst ett biståndsprojekt är negativ med avseende på avskogning, vilket innebär att utländskt bistånd minskar graden av lokal avskogning.
  • Delprov från de fyra större administrativa regionerna avslöjar ett intressant mönster, där de centrala och västra regionerna, ungefär motsvarande den södra halvan av Uganda, verkar driva resultaten.

Rapportförfattare
Nicklas Nordfors, Masterstudent, Department of Economics, Stockholms universitet