Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Improving assessments of effectiveness of multilateral organizations

Rapport 2012:3.

Paul Isenman.