Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Improving assessments of effectiveness of multilateral organizations

Rapport 2012:3.

Paul Isenman.