Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Un-Building Capacity. Some Cases from Africa

Working Paper 1999:1.

Rapportförfattare:
Olof Hesselmark