Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling, Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Capacity Building, Institutional Crisis and the Issue of Recurrent Costs – Synthesis Report

Studies Series 2001:1.

Christer Gunnarsson.