Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluation of Swedish Development Co-operation with Guinea-Bissau

Rapport 3. Departementsserien 1994:77. Juni 1994.

Rapportförfattare:
Peter Svedberg, Anders Olofsgård och Björn Ekman