Rapport från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling, Migration Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

International Migration and Economic Development: Lessons from Low-Income Countries

Studies Series, 2005.

Rapportförfattare:
Robert E.B Lucas