Rapporter från EBAs företrädare Ekonomisk utveckling, Migration Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

International Migration and Economic Development: Lessons from Low-Income Countries

Studies Series, 2005.

Robert E.B Lucas.