Rapporter från EBAs företrädare Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

The Politics of Service Delivery in Democraces. Better Access for the Poor

Studies Series, 2007.

Shantayanan Devarajan och Ingrid Widlund (red.).