Rapport från EBAs företrädare Hälsa och socialt skydd, Offentlig förvaltning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

The Politics of Service Delivery in Democraces. Better Access for the Poor

Studies Series, 2007.

Rapportförfattare:
Shantayanan Devarajan och Ingrid Widlund (red.)