Rapporter från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) 1998-2007

Learning in Development Co-operation

Studies Series 2000:2.

Jerker Carlsson och Lennart Wohlgemuth (red.).