Rapport från EBAs företrädare Biståndets organisation och styrning Expertgrupp för studier av utvecklingsfrågor (EGDI)

Learning in Development Co-operation

Studies Series 2000:2.

Rapportförfattare:
Jerker Carlsson och Lennart Wohlgemuth (red.)