Underlag för biståndets styrning och inriktning Utbildning och forskning Regeringskansliet

U-länder och utbildning: Riktlinjer för svenskt tekniskt bistånd på utbildningens område

Statens offentliga utredningar 1963:34.

Rapport avgiven av en arbetsgrupp inom beredningen för internationella biståndsfrågor.