Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Improving Monitoring and Evaluation in Swedish Development Assistance

Working Paper 4. Mars 1994.

Rapportförfattare:
Colin Bruce och Ugo Finzi