Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Improving Monitoring and Evaluation in Swedish Development Assistance

Working Paper 4. Mars 1994.

Colin Bruce och Ugo Finzi.