Rapporter från EBAs företrädare Jämställdhet Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Nordic influences on Gender Policies and Practices at the World Bank and the African Development Bank: A Case study

Rapport 2012:4.

Annika Magnusson.