Rapport från EBAs företrädare Jämställdhet Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Nordic influences on Gender Policies and Practices at the World Bank and the African Development Bank: A Case study

Rapport 2012:4.

Rapportförfattare:
Annika Magnusson