Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Analyser och utvärderingar för effektiv styrning

Statens offentliga utredningar 2018:79.

Betänkande, Analys- och utvärderingsutredningen.