Styr- och policydokument Demokrati och mänskliga rättigheter Regeringskansliet

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Regeringens skrivelse 1997/98:89.