Utredning av utvärderingsväsendet Offentlig förvaltning Regeringskansliet

Utvärdering i offentliga sektorn – problem och lösningar

Departementsserien 1994:117.

Rapport utgiven av Stats-kommunberedningen.