Rapport från EBAs företrädare Klimat och miljö Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

”Beauty and the East” – An Evaluation of Swedish Environmental Assistance to Eastern Europe

Working Paper 27. September 1994.

Rapportförfattare:
Stockholm Environment Institute