Rapporter från EBAs företrädare Klimat och miljö Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

”Beauty and the East” – An Evaluation of Swedish Environmental Assistance to Eastern Europe

Working Paper 27. September 1994.

Stockholm Environment Institute.