Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Sveriges samarbete med u-länderna

Statens offentliga utredningar 1977:13.

Betänkande av biståndspolitiska utredningen (BPU).