Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Utvärdering av Expertgruppen för studier av utvecklingsfrågor (EGDI) samt avseende former för en förstärkt utvärderingsverksamhet inom utvecklingssamarbetet

Rapport, 2001.

Utvärdering genomförd av SINOVA – Börje Nilsson, Maria Norberg, Lennart Widell och Stefan de Vylder – på uppdrag av Utrikesdepartementet.