Styr- och policydokument Biståndets utvärdering Regeringskansliet

Instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV)

Förordning 2005:1214 och 2007:1300.

Förordningarnas instruktioner avhandlar SADEVs uppgifter, samverkan och ledning.