Rapporter från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Inventering av svensk forskning om bistånd

Working Paper 5. April 1994.

Roy Unge.