Rapport från EBAs företrädare Utbildning och forskning Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Inventering av svensk forskning om bistånd

Working Paper 5. April 1994.

Rapportförfattare:
Roy Unge