Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd

Statens offentliga utredningar 1990:17.

Betänkande av biståndsorganisationsutredningen (BIO).