Utredning av utvärderingsväsendet Biståndets utvärdering Statskontoret

Utvärdering och politik – en kartläggning av utvärderingarna i budgetpropositionen

Rapport 2000:17.