Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Statskontoret

Sveriges internationella utvecklingssamarbete – Styrning, ansvar och inriktning

Rapport 2005:31.