Rapporter från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA) 1993-1994

Evaluations in Multilateral Development Cooperation

Working Paper 11. Juni 1994.

Kim Forss.