Rapport från EBAs företrädare Biståndets utvärdering Kommittén för analys av utvecklingssamarbete (SASDA)

Evaluations in Multilateral Development Cooperation

Working Paper 11. Juni 1994.

Rapportförfattare:
Kim Forss