Underlag för biståndets styrning och inriktning Biståndets organisation och styrning Regeringskansliet

Särstudier – Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete

Statens offentliga utredningar 1991:51.

Betänkande av kommittén för översyn av svenskt multilateralt utvecklingssamarbete.