Rapporter från EBAs företrädare Jämställdhet Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) 2006-2012

Gender equality in thematic priorities

Rapport 2010:7.

Caroline Wennerholm, Terese Brolin och Peter Sjöberg.